Search    ENTER KEYWORD
MSDS Material Safety Data Sheet
CAS

10035-04-8
78491-02-8
6381-92-6
7365-45-9
9005-64-5

File Name: innotrac_fi---msds.gr.Buffer.concentrate.asp
∆ΕΛΤΙ? ∆Ε∆ΟΜΕΝΩ? ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ                         Ηµεροµηνία: 26.01.2005
Για το Συµπυκνωµένο Ρυθµιστικό διάλυµα Innotrac Aio!


1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΕ? Ή ΑΛΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1.1 Ταυτοποίηση της ουσίας ή του παρασκευάσµατος:
Εµπορική Ονοµασία: Συµπυκνωµένο ρυθµιστικό διάλυµα Innotrac Aio!
Κωδικός προϊόντος: 490-0001
1.2 Ταυτοποίηση του κατασκευαστή, του εισαγωγέα ή άλλης επιχείρησης:
Κατασκευαστής: Innotrac Diagnostics Oy
∆ιεύθυνσ?: Kalevantie 25
Ταχυδροµικός κώδικας και ταχυδροµικό γραφείο: FI-20520 Turku, Φιλανδία
Αριθµός τηλεφώνου: + 358-2-2784000
Φαξ: + 358-2-2784001
Κωδικός LY: FI 1032053-4
1.3 Όνοµα και διεύθυνση της συµβουλευτικής υπηρεσίας σε επείγουσες περιπτώσεις:
P & A Kuriakou
Αριθµός τηλεφώνου άµεσης ανάγκης: + 30 210 7793777
1.4 Πληροφορίες για τον αλλοδαπό κατασκευαστή: Καµία

2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
2.1 Περιγραφή: Το κιτ περιέχει 8 φιάλες συµπυκνωµένου ρυθµιστικού υγρού για χρήση µε τον
ανοσοαναλυτή Innotrac Aio!.
2.2 Επικίνδυνα συστατικά:
2.2.1 2.2.2 Ονοµασία του συστατικού 2.2.3 2.2.4 Προειδοποιητικά σύµβολα,
Αριθµός Συγκέντρωση επιγραµµατικά R και άλλα δεδοµένα
CAS ή για το συστατικό
άλλος
κωδικός
10035-04-8 Χλωριούχο ασβέστιο, διϋδρικό < 0,2%

78491-02-8 ∆ιαζολιδινύ?-ουρία 2,5%

6381-92-6 Αιθυλενοδιαµίνο τετραοξικό οξύ < 0,1%
(EDTA)

7365-45-9 N-(2-υδροξυαιθύλ) πιπεραζίνο-N?- < 3,0%
(2-αιθανοσουλφονικό οξύ) (HEPES)

9005-64-5 Tween 20 < 0,2%
2.2.5 Πλήρης χηµική ονοµασία του συστατικού (αριθµός CAS: όνοµα) Εµπιστευτικό
2.2.6 Άλλες πληροφορίες:

Το Συµπυκνωµένο ρυθµιστικό διάλυµα Innotrac Aio! (490-0001) περιέχει:
- 8 φιάλες συµπυκνωµένου ρυθµιστικού υγρού

3. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩ?
4.1 Ειδικές οδηγίες: -
4.2 Εισπνοή: -
4.3 ∆έρµ?: Μετά την επαφή µε το δέρµα, εκπλύνετε µε νερό.
4.4 ∆ιάβρεξ? των µατιών: Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, εκπλύνετε µε νερό.
4.5 Κατάποση: -
4.6 Πληροφορίες για το γιατρό ή άλλα ειδικευµένα άτοµα που χορηγούν πρώτες βοήθειες: -
Σελίδα 1 από 4
∆ΕΛΤΙ? ∆Ε∆ΟΜΕΝΩ? ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Ηµεροµηνία: 26.01.2005
Για το Συµπυκνωµένο Ρυθµιστικό διάλυµα Innotrac Aio!


5. ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
5.1 Κατάλληλα µέσα κατάσβεσης: νερό, αφρός, διοξείδιο του άνθρακα
5.2 Μέσα κατάσβεσης που δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται για λόγους ασφαλείας: -
5.3 Ειδικοί κίνδυνοι έκθεσης κατά την πυρκαγιά: -
5.4 Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός κατά την πυρκαγιά: -
5.5 Άλλες οδηγίες: -

6. ΜΕΤΡΑ ΑΚΟΥΣΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ?
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις: -
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: -
6.3 Μέθοδοι καθαρισµού: -
6.4 Άλλες οδηγίες: -

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ
7.1 Χειρισµός: Φοράτε γάντια
ο
7.2 Φύλαξη: Φυλάσσεται στους +2 ... +8 C. Η ηµεροµηνία λήξης του κιτ αναγράφεται στην εξωτερική ετικέτα.
Βεβαιωθείτε ότι o πλαστικός σάκος παραµένει σφραγισµένος.

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
8.1 Τεχνικά µέτρα για έλεγχους έκθεσης: -
8.2 Οριακές τιµές για τον αέρα στον χώρο εργασίας: -
8.3 Ατοµικός προστατευτικός εξοπλισµός:
8.3.1 Ειδικές οδηγίες για προστασία και υγιεινή: -
8.3.2 Αναπνευστική προστασία: -
8.3.3 Προστασία χεριών: Φοράτε γάντια
8.3.4 Προστασία οφθαλµών: -
8.3.5 Προστασία δέρµατος: -

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕ?
9.1 Φυσική κατάσταση, χρώµα και οσµή: άχρωµα και άοσµα στερεά αντιδραστήρια
9.2 pH: 7,5
9.3 Πληροφορίες για την αλλαγή της φυσικής κατάστασης:
9.3.1 Σηµείο ζέσεως/εύρος ζέσεως: -
9.3.2 Σηµείο τήξεως/εύρος τήξεως: -
9.3.3 Θερµοκρασία αποικοδόµησης: -
9.4 Σηµείο ανάφλεξης: -
9.5 Ευφλεκτότητα (στερεό/αέριο): -
9.6 Αυτοαναφλεξιµότητα: -
9.7 Κίνδυνος εκρήξεως: -
9.8 Όρια εκρήξεως:
α) ελάχιστα -
β) µέγιστα -
9.9 Οξειδωτικές ιδιότητες: -
9.10 Πίεση ατµών: -
9.11 Σχετική πυκνότητα: -
9.12 ∆ιαλυτότητ?:
α) υδατοδιαλυτότητα: διαλυτό
β) λιποδιαλυτότητα: -
9.13 Συντελεστής κατανοµής (για τα συστατικά): -
9.14 Ιξώδες: -
9.15 Άλλες πληροφορίες: -

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤ?
10.1 Συνθήκες προς αποφυγή: -
10.2 Υλικά προς αποφυγή: -
10.3 Επικίνδυνα προϊόντα αποικοδόµησης: -

Σελίδα 2 από 4
∆ΕΛΤΙ? ∆Ε∆ΟΜΕΝΩ? ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Ηµεροµηνία: 26.01.2005
Για το Συµπυκνωµένο Ρυθµιστικό διάλυµα Innotrac Aio!


11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
11.1 Οξεία τοξικότητα: Όχι
11.2 Ερεθιστικότητα και διαβρωτικότητα: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό σε ευαίσθητα άτοµα
11.3 Ευαισθητοποίηση: Όχι
11.4 Υποξεία, υποχρόνια και παρατεταµένη τοξικότητα: Όχι
11.5 Εµπειρικά δεδοµένα για επιδράσεις σε ανθρώπους: -
11.6 Άλλες πληροφορίες για επιδράσεις στην υγεία: -

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
12.1 Παραµονή στο περιβάλλον:
12.1.1 Βιοαποικοδόµηση: -
12.1.2 Χηµική αποικοδόµηση: -
12.2 Βιοσυσσώρευση: -
12.3 Κινητικότητα: -
12.4 Τοξικές επιδράσεις σε οργανισµούς:
12.4.1 Υδρόβια τοξικότητα: -
12.4.2 Άλλη τοξικότητα: -
12.5 Άλλες πληροφορίες: -

13. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
14.1 Αριθµός Ο.Η.Ε.: -
14.2 Κατηγορία συσκευασίας: -
14.3 Επίγεια µεταφορά:
14.3.1 Τάξη µεταφοράς: -
14.3.2 Κωδικός κινδύνου: -
14.3.3 Όνοµα σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο του φορτίου: -
14.3.4 Άλλες πληροφορίες: -
14.4 Θαλάσσια µεταφορά:
14.4.1 Τάξη IMDG: -
14.4.2 Ορθή τεχνική ονοµασία: -
14.4.3 Άλλες πληροφορίες: -
14.5 Εναέρια µεταφορά:
14.5.1 Τάξη IDAO/IATA: -
14.5.2 ∆ιορθωτικ? τεχνική ονοµασία: -
14.5.3 Άλλες πληροφορίες: Το προϊόν αυτό δεν υπόκειται σε µεταφορικούς κανονισµούς.

15. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
15.1 Πληροφορίες στην ετικέτα προειδοποιήσεων:
15.1.1 Κωδικός γράµµατος του συµβόλου προειδοποίησης και ενδείξεις κινδύνου για το παρασκεύασµα:
-
15.1.2 Ονόµατα των συστατικών που αναφέρονται στην ετικέτα προειδοποίησης: -
15.1.3 Επιγραµµατικά R: -
15.1.4 Επιγραµµατικά S: -
15.1.5 Ειδικοί κανονισµοί για ορισµένα παρασκευάσµατα: -
15.2 Κρατικοί κανονισµοί: -
Σελίδα 3 από 4
∆ΕΛΤΙ? ∆Ε∆ΟΜΕΝΩ? ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Ηµεροµηνία: 26.01.2005
Για το Συµπυκνωµένο Ρυθµιστικό διάλυµα Innotrac Aio!


16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
16.1 Σκοπός χρήσης:
16.1.1 Γραπτή διατύπωση:
Το κιτ παρασκευάζεται για in vitro διαγνωστική χρήση µε τον ανοσοαναλυτή Innotrac Aio!.
16.1.2 Κωδικός για το σκοπό της χρήσης: -
SIC1: KT1:
SIC2: KT2:
SIC3: KT3:
SIC4: KT4:
SIC (TOL) ? Τυπική εργοστασιακή ταξινόµηση
ΚΤ ? Επιθυµητή επίδραση της χηµικής ουσίας
16.2 Οδηγίες χρήσης: Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.
16.3 Άλλες πληροφορίες:
Οι παραπάνω πληροφορίες πιστεύεται ότι είναι ορθές, αλλά δεν περιέχουν όλες τις πληροφορίες και
πρέπει να χρησιµοποιούνται ως οδηγός. Η Innotrac Diagnostics Oy δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη κατά το
νόµο από οποιοδήποτε ζηµία ως αποτέλεσµα του χειρισµού ή της επαφής µε το παραπάνω προϊόν.
16.4 Επιπρόσθετες πληροφορίες διαθέσιµες από: τον κατασκευαστή
16.5 Πηγές πληροφοριών που χρησιµοποιήθηκαν στη σύνταξη του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας:
Πληροφορίες που δόθηκαν από τον κατασκευαστή.

Λόγοι για την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών
Σελίδα 4 από 4

Search    ENTER KEYWORD
ALL Chemical Property And Toxicity Analysis PAGES IN THIS GROUP
NAMECAS
hp_com---pcgreenlabel.asp N/A
hp_com---supcode.asp N/A
hse_gov_uk---indg353.asp N/A
Hurricane.asp 111-76-2
hycorbiomedical_com---87155.asp 9002-88-4
hycorbiomedical_com---MSDS_01_07_Kova_Trol-2006-Abnormal.asp 13746-66-2 151-50-8 28-29-4
hycorbiomedical_com---Msds_030.05-substrate.asp 22-38-4 28-32-5 28-45-6
hycorbiomedical_com---MSDS_031_05-allergen_disc.asp 28-32-5 28-45-6
hycorbiomedical_com---MSDS_048_03-HYTEC_Calibrators.asp 28-32-5 28-45-6
hycorbiomedical_net---MSDS_03.03-LiquaTrol.asp 13746-66-2 151-50-8 28-29-4 28836-03-5
hycordiagnostics_com---MSDS_050_04_IgE_sample_diluent.asp 28-32-5 28-45-6
hycordx_com---MSDS_01.05-KovaTrol.asp 13746-66-2 151-50-8 28-29-4
hycordx_com---MSDS_03_04-LiquaTrol.asp 13746-66-2 151-50-8 28-29-4 28836-03-5
hydro-gardens_com---Calcium_Nitrate.asp 15245-12-2
hyvac_com---Flushing_Oil_MSDS.asp 64741-88-4
iaq-usa_com---Shockwave_MSDS.asp 7732-18-5 68391-01-5 68956-79-6 9016-45-9 497-19-8 64-02-8
ibex_ca---50-013_ChonAC_rec_sucrose_5_10IUmL_Rev00_Jul05.asp 9047-57-8
ifa_hawaii_edu---Nickel_Alloys.asp N/A
iftkorea_co_kr---GetekFR4PrepregMSDSDecember2006Final.asp 65997-17-3 80-05-7 37-41-4 85-68-7 84-74-2
igcl_com---MSDS.asp N/A
igs_nigc_ir---M-SF-233.asp N/A
iko_com---1511MsdscInsulIkothermCrc.asp N/A
iko_com---1911MsdscInsulIkothermHr.asp N/A
image_snapon_com---blpbc18_blpbc24_blpbc30_blpbc36.asp N/A
image_snapon_com---blpgss1462npa.asp N/A
image_snapon_com---blpptss3822.asp N/A
image_snapon_com---btqs500_btqs600_btqshd400_btqs1000npa.asp N/A
image_snapon_com---cj9180npa.asp N/A
image_snapon_com---exdms48npa.asp N/A
image_snapon_com---fsdr_fsdr9pk.asp N/A
image_snapon_com---glove301_glove302.asp N/A
image_snapon_com---imdm390.asp N/A
image_snapon_com---lbuk3_lbuk3pk.asp N/A
image_snapon_com---ldtsp4.asp N/A
image_snapon_com---stsm18e.asp N/A
image_snapon_com---torch6.asp N/A
image_snapon_com---uim2lt.asp N/A
imaging_mallinckrodt_com---Gallium_Citrate.asp 41183-64-6 7647-14-5 100-51-6 6132-04-3 7732-18-5
immcodiagnostics_com---M1027K.asp N/A
industrialbolt_com---BrakePartsCleanerII.asp 110-54-3 64-17-5 124-38-9 67-56-1
industrialbolt_com---ChokeCarbCleaner.asp 108-88-3 67-56-1 67-64-1 124-38-9
innotrac_fi---ddimer.msds.en.asp N/A
innotrac_fi---hcg.msds.se.asp N/A
innotrac_fi---msds.gr.Buffer.concentrate.asp 10035-04-8 78491-02-8 6381-92-6 7365-45-9 9005-64-5
innotrac_fi---troponin.msds.en.asp N/A
innovationinks_ca---msds.asp 64742-46-7 61789-52-4 8030-70-4
inovadx_com---508509.asp 7664-93-9 7732-18-5
interferonsource_com---MSDS4004_Human-IFN_Omega_ELISA_kit.asp 55965-84-9
invitrogen_com---11668.asp N/A
invivogen_com---MSDS_EKLPS.asp 20-01-0 23-09-0

Free MSDS Search ( Providing 250,000+ Material Properties )
Chemcas.com | Ads link:todaystock.net