Search    ENTER KEYWORD
MSDS Material Safety Data Sheet
CAS

75-05-8
108-24-7
16-27-4

File Name: gelifesciences_co_jp---27-9786-02ja.asp
                                                  Material Safety Data Sheet                                                                         27-9786-02JA
MSDS ”Ô??F
•i‰»Šw•¨Ž¿ˆ?‘S•«ƒf•[ƒ^V•[ƒg•j •? ¬“? F 2003/09/29


‰ïŽÐ?? GEÉwÉãÉXÉPÉAƒTƒCƒGƒ“XŽÐŠ”®??
ƒoƒCƒI
•Z Š •? 169-0073 “Œ?žs•V•h‹æ?S•l’? 3-25-1
ƒTƒ“Pƒ“rƒ‹aƒ“O
“d˜b”Ô??? 03-5331-9336 FAX ”Ô??? 03-5331-9370
GE Healthcare Bio-Sciences Corp.
•»?¢Œ?
800 Centennial Ave, Piscataway
NJ 08855 USA


i¼?
•? / Ž –?

Ô [”?? •h Rƒ i¼?
•? •?Pʈ
ï?
27-9786-02 Capping B Oligopilot II 250 ml
27-9786-03 Capping B Oligopilot II 1
Component: Capping B1

è Ì Á? ¿? ? Ž ¨ ?

‰»??? ¨–? •E•ªŽq—?
‰»ŠwŽ® ‰»?R–@ŒöŽ¦”Ô??? CAS No. ŠÜ—L—?

ƒAƒZ gƒj g ƒŠ ? CH3CN (41.05) (2)-1508 75-05-8 60%
–³??? |Ž_ (CH3CO)2 (102.09) (2)-690 108-24-7 40%

•yƒAƒZgƒjgƒŠ‹?z
R-phrases : 11-23/24/25 ? ª ˆ? ø ? ΢ «B
? ½ ? zÆ ? ü« ? µA ”?? çG ? µ ½ Æ ˆ «ù ¨Ý ? æž Ññ ¾
†?? Ú
‚Æ«?LŠQ‚Åé?B
S-phrases : (1/2-) 16-27-45 •i‚©¯ŒŽ®q‹ðŸÌèÈ¢??ÍꊷÉéÛBÇ •j
? © ? -ç ‰?? Σ Œ ¹µ Äé ? Û| Š? ÇÖ · B
? ê ? ˜½ •? õß ? ³Þ ? ·¼ ׿ ÄÉ ðE ? ® ? B
? N ? « ½ Æ Í ? C ? ª ? ˆ «A ? ¼ ? ¿ É
Ž–ŒÌ?? é ¢ ¢ ê ?
ˆãŽt•fŽ@‚ðó¯é?i‚«ê΃Å?x¹‹é?ðjŒ© ‚? •B
•y–³??|Ž_z
R-phrases : 10-34 ? Å ˆ ø ? Îé ? «B
ˆ ø ‰?? Ϋ •?? N ? ± · ? B
ð
S-phrases : (1/2-) 26-45 •i‚©¯ŒŽ®q‹ðŸÌèÈ¢??ÍꊷÉéÛBÇ •j
‚ÁŠá½?Éê?ü?A‘½??¼Ê?¿Ì?É?ŵˆô㎢t‚Ì?fŽ@‚?
¬
•BŽó‚? é
? N ? « ½ Æ Í ? C ? ª ? ˆ «A ? ¼ ? ¿ É ˆ ã Ž t ? Ì
Ž–ŒÌ?? é ¢ ¢ ê ?
•fŽó‚¯@é•ði‚ƒÅ?«xê‹ÎðŒ©¹é?j •B

Œ¯—L ŠQ•«?? ª—?
Šë
ƒAƒZ gƒj gƒŠ ‹?z
•y
•ª?Þ?Ì??
1. ˆø‰Î?«t‘?
2. ‹}•«?ŨŽ?


- 1 / 13 -
MSDS•F 27-9786-02JA
2005 ”N 9 ŒŽ•X•V
ŠëŒ¯•«iŒ¯“x‚ðŠ? 0•` 4 ‚? 5 ’iŽ¦•jŠK\
‰Î?? i 2•¯ëŒŠj 1. ‰Â?R•«?Å?
•l‘Ì?i 3•ŠëŒ¯?åj 2. ‹É?ßÄ?L“Å??
”½?ž?i 0•ŠëŒ¯?³?jG •i 1•j—v’?ˆÓF ICSC

—LŠQ•?
•? ? z “?? ü? ? µF
½ê •? ? ž ? ñ ˆ ù¾ Ýê ? F
Œy‚¢?ƒ?Œì?p‚é?Bª •ŽÁÜ??»MŠ´•A“f‚«?C•A“ª?É?A‚ßÜ¢?A’E—ÍŠ´?A
ŠÇ‚?
š q ? f ? A Œ? Äð ? z¨ ? á± Š Q· B ‘§?ê?? ³
? å ? Ê ? É ? zÆ “? ü? ? ·S ? · é ± Æ ª
é
•? ”ç???ÉG‚½?ê?F •? ”R•¶¬ƒKÄX•F
Œ ƒ ? µ ¢ ? Éà ÝÈ ðÁ ÆÄ ? ò± ? · ¨ ƒVƒA•??f•i‹??e”Z“x•F
ƒ“?? 10 ppm•j •B
ƒVƒAƒhƒŠ?
“q
•? Š á ‚?? Éê ? ü? ÁF
½
Œ ƒ ? µ ¢ ? Éà ÝÈ ð ? Æò ? · ¨ ±

•y–³??|Ž_z
•ª?Þ?Ì??
1. ˆø‰Î?«t‘?
2. •?H•«¨Ž?

ŠëŒ¯•«iŒ¯“x‚ðŠ? 0•` 4 ‚? 5 ’iŽ¦•jŠK\
‰Î?? i 2•¯ëŒŠj 1. ‰Â?R•«?t‘?
•l‘Ì?i 2•¯ëŒŠj 2. —L“Å??
”½?ž?i 1•?v’?ˆÓj 3. ”½?ž?«?ª?

—LŠQ•?
•? ? z “?? ü? ? µF
½ê •? ? ü ? Á Š á½ ? Éê ? F
? ö ? C ? Í Œ Äð ? z- Š í Ž ¯h Œ ƒ ? · é •ö?C‚ð??-ÍŠŽáhŒƒ‚·?
•º?? …Ž? •Ã??
? @ ? ¨ æ ? ÑS ? Œ ? Ì ? Š ? Ç A Š P
ˆô“? Ì
•? ”ç???ÉG‚½?ê?F •? ”R•¶¬ƒKÄX•F
‰t‘Ì?É?ÚG‚Æ?ç?·?éÉоÇê¢ð?½N‚±³¹? ˆêŽ_‰»?Y‘f•A“ñŽ_‰»?Y‘f

ˆ u }? ? ? ž ?
•yƒAƒZgƒjgƒŠ‹?z
•? ‚ÁŠá½?Éê?ü?F ? ´ ? ? Å \¢ ? ª¬ É· ôB
ˆãŽt‚Ì?f’f‚¯é?ðBŽó
•? •t’??? ½•? ? F
”? †?? ? ´ ? ? Å \¢ ? ª¬ É· ôB
ˆãŽt‚Ì?f’f‚¯é?ðBŽó
•? ? ½ ‹?? zê ? ü? µF •V‘N‚È?굊AˆÀ•ÃA‚é?ÛB‰? ɈÚ
ˆãŽt‚Ì?f’f‚¯é?ðBŽó
•? ? ñ ˆ ù¾ ? Ýê ž? F Œû‚ð·®?B“f‚©¹é?iˆ‚ÓéŽ?¯êª?ÌÝj Žt‚ɘA—?? B
•Bˆã

•y–³??|Ž_z
•? ? Á Š á½ ? Éê ? ü? F •??? 10•` 15 •ªôò?·ŠÔéB
ˆãŽt‚Ì?f’f‚¯é?ðBŽó
•? •t’??? ½•? ? F
”? †?? ‚±Ì?¨Ž¿ÉG‚½??ˆÊêð\Ūôɤ…B
‚±Ì?¨Ž¿êŽˆÊßËžAŒC•AŒC‰º?ð?E‚ª¹é?B
ˆãŽt‚Ì?f’f‚¯é?ðBŽó
•? ? ½ ‹?? zê ? ü? µF •V‘N‚È?óC‚ɈÚÌ·?ŠB
ŒÄ‹z’âŽ?~A’¼?¿É?l•H•BŒÄ‹z
‚? ê ?
? ê ? ? É Ž æ_ ? Áf ? z ? ü ? B
ÄÍ
ˆãŽt‚Ì?f’f‚¯é?ðBŽó
- 2 / 13 -
MSDS•F 27-9786-02JA
2005 ”N 9 ŒŽ•X•V
•ÐŽ? ‰? ‚? ˆ’u
•yƒAƒZgƒjgƒŠ‹?z
•Á?? û–@ F ‘σAƒ‹R•[ƒ‹?A‚ðŽg—p‚µ?A•Áˆ?êÎ???·ÉéB
’???ÍŽ?ü?ˆÄ?ÖhŽ~•A–??Í?eŠí‚Ì?â?p‚Æ·é?B
Ì

•? –hŠˆ“®????
•? •? •Á?? Ü
–h•A‹óCŒÄ‹zŠí•AŠÂŽ®_•?zfŒÄ‹zŠí•AƒSƒ€?·ŒC
Œìˆß ‘σAƒ‹R•[ƒ‹?A•A•²?A“ñŽ_‰»?Y‘f

•y–³??|Ž_z
•Á?? û–@ F ? ¬ ? K ? Í ‰?? Îñ Ž Ð_ ? Å» ? Y ? f ? B
‘å?K–Í?ƒÎhƒ‰CƒPƒ~J‚½Íƒ???ܬ?¶B
•Ð??
? e Š í ? à ? Éê ? …? ðÍ üÈ ç ¢ B
? ? ? Í Á ? ÎÄ Üs ? K ? ? Å é ? B
Ƶ

•? –hŠˆ“®????
•? •? •Á?? Ü
–h•A‹óCŒÄ‹zŠí•AŠÂŽ®_•?zfŒÄ‹zŠí•AƒSƒ€?·ŒC
Œìˆß •²?A‰»?Y‘f
“ñŽ_

˜R•oŽž‚Ì?ˆ?u
•yƒAƒZgƒjgƒŠ‹?z
•o‰Î?h‚½ßŽ~É•ÌÁ?η€é”õBð
‘å?Ê?̬?o‚Í?A“y•»?™‚Å?¬oŠg‘å?hŽ~‚ð?}èA‰ñŽû?·é?B
?-—Ê?̬o‚Í?AŠ£‘??»A—?Ü??û™‚ˆÅ?ñBŽ·é

•y–³??|Ž_z
ŠëŒ‚¯Èð¢??ºêí?͘R‰k‚ðÓ³??®B
? ˆ —?? ç ¢Î “? ïë Œ ȯ ? æÌ P ? Þ ? B
©
Šˆ•«?Y•Ü?Å?z¢’?A–§?Â?eŠí‚ÖŽæè?ã°û?[•AŒËŠO‚ÖˆÚ·?B
˜R‰k‘S‚É?œ?ŽAŠ·‹æC‚Æ?´?|ðs•B‚? •¨?ðŠ? ˆ ‚?
•o‰Î?h‚½ßŽ~É•ÌÁ?η€é”õBð
‘å?ʬ?o“y•»?™‚Å?¬o–h‚ð?}èŽ~A‰?ñBŽû‚·?
‚?
’?˜aƒ\•ì[ƒ_ŠD•A•ÎŠD—n‰t‚Å?™X‚É??˜a‚·é?B
‹Æ?? •??

ˆµ‚? Žæ ¨ Ñ•ÛŠ? ã Ì? Ó
•yƒAƒZgƒjgƒŠ‹?z
•? ¢µ‚ˆæ? •? •ÛŠ?
•E —LŠQ •E ‘Ï?Î?\ ¢
•E Šá‚ðŽh‚·éŒ? •E ƒAƒ‹JƒŠ•AŽ_•AŽ_‰»?Ü?©ç¨??-µÄ
•E ”ç???ðŽhŒƒ‚·? •E —â?ŠEŠ£‘??E•Š?ÉÛˆÃ?
•E Šá•A•Aˆß•ž?ÖÌÚG”ð?¯? ”? ? •E Š · ? C ? Ì æÉ ? ¢Û Š êÇ
•E •ö?C“ü?ð?Ì?z¯é •E ˆ À ? è ? » ? µÅ ½Ì ? óÝ ? Ô?
•E ’?·½ŽžÍŠ?Ô?ÜœÌ?\˜I”ð?¯?
•E Ž•æ\ˆµªŒ‚ãÉôò·?
•E ƒPƒ~Jƒhƒ‰tƒg“Žàæ?ÅèˆÌµÝ? ?
•E —??A‰ÎÔ?ÖŽ~
‰Î?ÖŽ~
•E –§?ÂA‹C•A–h”šŒ^‚Ì?d‹C‘??u‚Æ??
Š·
•E •[“U•AŽæ‚è?o•A‚¢ŽžæɈµ³?k‹óCŽg—p‚µÄÍ?
‚? ‚?
‚? È ¢
•E •ŠìÇ??Æ?ÂðŒ«µ?§?
•E •ˆìù?ÆH•A‹i‰?Œ¢ðµ?
’???

•y–³??|Ž_z
•? ¢ µ? ˆ æ Ž •? •ÛŠ?
•E‹ÖŽ~—??A‰ÎÔ?ÖŽ~
‰? •E‘¢Ï?Î?\
•E 49•ŽˆÈ?ã?ÅA–§?ÂAŠ·‹C•A–h”šŒ^‚Ì?d‹CŽg—p
Í ‘??u‚? •E•Ü??-AƒAƒ‹R•[‚ç?£ƒ?µ©Ä?-
Ž_‰?
•E’??Í?ˆìù?ÆH•A‹i‚µÈ?Œ¢? •EŠ£‘??
- 3 / 13 -
MSDS•F 27-9786-02JA
2005 ”N 9 ŒŽ•X•V
˜I–h Ž~‚? æ Ñ•ÛŒ? ˆ’u
–\
•yƒAƒZgƒjgƒŠ‹?z
•? ˆÀ‘S—?ã?̊ǯˆÓŽ?€ ‰Î?CŒµ‹Ö?B
˜R‚¦¢??òêŽU‡µÌ½ˆ?ÅàA–hŒìˆß‚Ì?ãÉ?h•ž?ð????Îp‚·é?B
•? ‹??e“x•F
”Z
ACGIH•i 98 ”N•j TLV TWA 40 ppm
3
67 mg/m
TLV STEL 60 ppm
3
101 mg/m
“ú?{ŽY•¶Šw‹?Æïq©’l•i 98 ”N•j ? Ý ? è ? ³ ê¢ Ä È
OSHA PEL TWA 400 ppm
3
NIOSH REL TWA 34 mg/m
MSHA TWA 40 ppm
3
70 mg/m
•? •Ý?õiˆÀ‘SŠÇ—?EƒKXŒŸ’m•j ‚?
‘ª?èŠí?F ‰Â?R•«ƒKX•E—L“ŃKX•A‰Â?R•«ƒKXŠí•AƒKXŒŸ’mŠí
‘ª?èŠ? Œx ñ
ŒŸ’mŠÇ•F ƒAƒZgƒjgƒŠ‹?p
•? •Ý?õi’™‘?ã?̈Ój ‘Ï?Î?\¢AƒAƒ‹JƒŠ•EŽ_•E‰»?Ü?©Ž_ç—£Š·EŠ£‘??E•ÛˆŠÃÇB‚?

Š·‹C•ê?ÌŠ?ÇÉ¢ÛµB½ˆÀó’?èÔÅÝ™
•? •ÛŒì?? Š·‹C•A”r‹C‚ܽ͌Ä?z—p•ÛŒì?ïA•ÛA•ÛŒìˆßAŠç–ʃV•[ƒ‹h
‹Ç?? ŒìŽè‘?

•y–³??|Ž_z
•? ˆÀ‘S—?ã?̊ǯˆÓŽ?€F ? Î ? C Œ µ ‹?? ÖB ? Æ · é
? | Ž _ ? Ì ‰? m ? F ? µ É ? -? ˆ ¢Ó Ì· Åé B
ÍÂ-
’?˜a•ì?Æ?Í??-M‚ðÆàȤÌÅ?t‚Ì?òŽUÉ’?BˆÓ·é
•? ‹??e“x•F
”Z
ACGIH•i 98 ”N•j TLV•| TWA 5 ppm
3
21mg/m
“ú?{ŽY•¶Šw‹?Æïq©’l•i 98 ”N•j 5 ppm •i•ãŒ?’l•j
3
21mg/m •i•ãŒ?’l•j
OSHA PEL TWA 5 ppm
MSHA TWA 5 ppm •i•ãŒ?’l•j
3
20 mg/m •i•ãŒ?’l•j
•? •Ý?õiˆÀ‘SŠÇ—?EƒKXŒŸ’m•j ‚?
‘ª?èŠí?F ‰Â?R•«ƒKX•E—LŠQƒKX•A‰Â?R•«ƒKXŠí•AƒKXŒŸ’mŠí ‘ª?èŠ? Œx ñ
ŒŸ’mŠÇ•F •|Ž_—p
•? •Ý?õi’™‘?ã?̈Ój ‘Ï?Î?\¢A?-Ž_‰»?ÜEƒAƒ‹R•[ƒ‹?©ç??-•µAŠ£‘?? Ĩ
•? –hŒì‹? Š·‹C•A”r‹C‚ܽ͌Ä?z—p–hŒì‹ï?A•ÛA•ÛŒìˆßA
‹Ç?? ŒìŽè‘?
Šç–ʃV•[ƒh‚ܽ͌Ä?z—pŒì‹ï?Æ?ŠÛá?p‚Ì?Û¹Œ?ìp
? ‹?


—??I ‚? æ щ»Šw“I•«Ž?
¨
•yƒAƒZgƒjgƒŠ‹?z
•? ŠOŠÏ –F•?Ìé?³F‚Ì?t‘Ì?B—L“Å?B
•? •ªŽq—? 41.05
•? ”ä?d‚Í???ä?d 0.7822•i 20•Ž?j
•? —n‰ð?x •?AƒAƒ‹R•[•AƒG•[ƒeƒ‹?ÆŽ©?R‚É?¬˜a‚·é?B
ƒ?
•? •¦?_ 81.6•?

•y–³??|Ž_z
•? ŠOŠÏ•F –³?F“§?¾?Å?A ŽhŒƒ•«?Ìé?t‘Ì?B ? ¶ ? zÝ Ž? _· ªé Æ? Œ ƒ ? µ½ ? -ž ÄÈ | B
ƒAƒ‹R•[‰žƒ??µÆÄ??½|Ž_GƒXƒeƒ‹?ð?¶¬·éB •|Ž_ƒiƒgƒŠEƒ€?¶?Ý?º?ÉAƒ‹fƒq
ƒ h ? Æ ? ½ ? ž ƒ ³¿ ? ¹A ƒ À
é -•s–O˜aƒJƒ‹?{ç“êªé?¾B
•? •FªŽq—? 102.09
•? •¦?_ F 139.5•?
•? —Z“_•F -73•?
•? ”ä?d‚Í???ä?d•F 1.084 (20/4•? )
•? —n•F ‰ð?x ƒAƒ‹R•[ƒ‹?AƒG•[ƒeƒ‹?AƒNƒ•z ƒ? €?É?n‚¯?A•??? Í ? X‚É?ª?? µ Ä |Ž_ ‚? é•B
- 4 / 13 -
MSDS•F 27-9786-02JA
2005 ”N 9 ŒŽ•X•V
’è?? ˆÀ ‚? æ Ñ”½??
•yƒAƒZgƒjgƒŠ‹?z
•? ˆø‰Î?_ 5.6•?
•? _ Î? ? - ? 524•?
•? ?- ͈ š 4.4•` 16 vol.%•i‹óC’??j
•? ”M•E”R•?
‰? ŠëŒ¯•«?L•B
1. ”R‚è??ÄL“ŃKX‚·ðé???-B¶ Éæ
2. ‰Á?M‚è?eŠí‚ª??šB-·é Éæ
3. ‰Á?M‚è??-‰ÉÎæ·é±?ÆBª
•? ? Ú …G ? F
‚? Ì ŠëŒ¯•«?L•B…?n‰t‚Åà?L“?ÅB‚?
•? ‹óC‚Ì?ÚG•F
Æ ŠëŒ¯•«?L•Bö‹C‚Í?óC‚Æ?¬?µAˆø‰Î??-‚ÌŠëéŒ?¯Bª
•? •¬G•F “™ ŠëŒ¯•«?L•Ü?BÆŽ_̉»¬G?-‚ÉM•A?-‰Î?·é?B
æè

•y–³??|Ž_z
•? •F ˆø‰Î?_ 49•?
•? ˆ Í ”?? šF
- 2.0•` 10.3•??
•? ‰Á?M•E”R•ÄF ŠëŒ¯•«?L•B‰t‚ª??-‘?ÌM‚?³óêC‚æè?d‚¢?A?-•«¬š??C‚é?ªB¶
éÆ
•??·Ì\–ÊA‰Ô?ܽÎÍ??è??-Éæ·é•B
•? ? Ú …G ? F
‚? Ì ŠëŒ¯•«?L•B
1. •???-”ƽŒ?ƒžµA•?H‚Ì?¬?«¨ðB¶é
2. ‚»Ì?ÛA‘½?Ê?Ì?M‚ð?úo•A•|Ž_‚ð¶éB ‚?
•? ‹óC‚Ì?ÚG•F
Æ ŠëŒ¯•«?L•B
1. ‚Æ¢??-ú•ÉA‚¨æÑ?t‚ª??-‘?ÌM‚¹Æ?çA”?-•«¬??C‚?
? êé
•¶?? é B
2. ‹óC•d?-•A•??·A‰ÎÔ?A—??Î?·Åé???-B ‚? è Ì \–?
•? •¬G•F
“™ ŠëŒ¯•«?L•B
1. Ž¼‹C•??µÉÄŒ??S‚?-•|…ðH‚·é?B ?
2. ‘?½¬??-¨ŽÌ¿‡ð?îA”j‰ó?·é?B ‰? ³ ¹
3. ƒAƒ~m•AƒAƒ‹R•[ƒ‹?Þ?AƒAƒ“?jA‚Æ?ÚG‚·éÆ«??½B‰? Ž_
4. ƒJ•«ƒ\[ƒ_•AƒJ•«ƒJ•G‚·éÆ«ÍÌ??-‰žÉŒƒµ¢?B ƒŠ‚? Ú

Lñ«î•QŠ
?
•yƒAƒZgƒjgƒŠ‹?z
•? ŽhŒƒ•?
ƒ? rƒb g 500 mg open ; Mild•i”ç??j
•? ? « ? }i
“? RTECS•j
‹z“? Å•? ƒ} EƒX LC50 2,693 ppm / 1H
ƒ? b g LC50 7,551 ppm / 8H
ƒq g TCLo 160 ppm / 4H
ŒoŒû“Å?? ƒ? b g LD50 2,460 mg / kg
ƒ} EƒX LD50 269 mg / kg
Œo”ç?Å?? ƒ? rƒb g LD50 1,250 mg / kg
•? •? ψٌ´ SCE ; ƒnƒ€Xƒ^•[•G—z•?

•y–³??|Ž_z
•? •G‚? ½? ? F
”? †?? ‰t‘Ì?É?ÚG‚Æ?ç?·?éÉоÇê¢ð?½N‚?±B³¹é
•? ? Á Š á½ ? Éê ? ü? F ? ö ? C ? Í ŠŽ áh Œ ƒ ? · é ? B à ? Ü
ð?-
•? ? ½ ‹?? zê ? ü? µF •ö?C‚ÍŒÄð?z-ŠíŽ¯hŒ•ƒº??·åé?ŽBîш@ô“¨ªæÌ?S•Ç?ŒAŠP•B
‚Ì??
•? Žh•F Œƒ «
ƒ? rƒb g 10 mg/24H open•G MILD•i”ç??j
ƒ? rƒb g 540 mg open•G MILD•i”ç??j
ƒ? rƒb g 250ƒÊ g open•G SEVERE•iŠá•j
•? ? « ? zF
“? Å
ƒ? b g LC50 1,000ppm/4H
•? Œo•«F
Œû“?
ƒ? b g LD50 1,780mg/kg
•? Œo•«F
Ӎ??
ƒ? rƒb g LD50 4,000ml/kg


- 5 / 13 -
MSDS•F 27-9786-02JA
2005 ”N 9 ŒŽ•X•V
‹«?e ‹¿?? ñ
ŠÂ
•? •E”Z•k•?
ª‰? «
“™”?÷É?¶æ¨é?ªÇ?ðD‚Æ?»?f•¨?Ž³¿êBé
« •i‰»?R‘¶?_–Œ@ŸŠ•ùj

”pŠü•ã?Ì?ˆ?
•yƒAƒZgƒjgƒŠ‹?z
ƒAƒtƒ^o•[ƒi•[‚¨æуXƒNƒbo•[•t‚«ÌƒCƒVƒiƒŒ•[ƒ^•[•iŠD‰»˜F•j‚Ì??ÅÄ?p•B
? ?
? R ? ¦Å ˆ? Õ\ ¢ª ? Ì Óç ? µ_ ? ÈÎ · é ± Æ B

•y–³??|Ž_z
ƒoƒCƒAƒ? 5 ? { ˆ È ‰?? ºÍ ? Ì? êÆ ? ? ଠɵ ? ¼Ä Ú ª B
ƒoƒCƒAƒ? 6 ? { ˆ È •?? ãÍ ? Ì» Š êw ? ‡p Š? üÆ •? ¨Ò ? ˆð —?? Ê µB Ä ª
‰Â?R•«?n‚É?n‰ð?ܽµ?ÍAƒAƒtƒ^o•[ƒi•[‚¨æуXƒNƒo•[•t‚«ƒCƒ“VƒiƒŒ•[ƒ^•[‚?Ìp‚Å«é?B
•? ¬ ? ‰b ’?? Å•?

—A‘??ã?Ì?ˆ?
“Á?? È µ•B

p@ß–??
—K?
•yƒAƒZgƒjgƒŠ‹?z
•? –h–@•F‘æ?? 2 Š ë Œ ¯ ? ¨ ? ðæ 4 æ‘Þ?? 1 •Î?û?Þ?n•«?t‘Ì?i 400 L•j
•? ? ¨ ? y ? Ñ Œ ? ? ¨F ? æ
“? Žæ’÷?@ 2 ? æ? ð Ê \ 2 Œ€?¨i—L‹@ƒVƒAƒ“?»??¨?y‚ѱêðŠÜ?L•»Ü?·jé
•? ˜J?-ˆÀ‘S‰q•¶?@F•s—ß?Ê\‘?
Ž{ 1 Š ë Œ ¯ ? ¨ i ˆ? ø¨ ? Îj « ? Ì
•? Ž¿‰˜?÷???hŽ~–@•F•s—ß?? Ž{ 2 •ð?LŠQ•¨Ž?
•? ˜A”Ô??? F
•?? 1648•iƒAƒZgƒjgƒŠ‹?jNƒ‰X 3 “™‹?? II
•? IMDG•F (P.3173) ƒNƒ‰X 3.2 “™‹??U
•? ICAO/IATA•FƒNƒ‰X 3 “™‹?? II PAT305•i 5 L•j Y305•i 1 L•j •F CAO307•i 60 L•j
•? ‹K‘¥?F‘æŠ? 3 ŠëŒ¯•? 𠎦 Ê \‘? 5 ˆø‰Î?«t—Þ?? H•|•ãE‰?º?^ã“™ 2
•? ‹ó?@•FŽ{•s‹K‘? æ
q 194 •ðŠëŒ¯¨?掦Ê\ 3 ˆø‰Î?? t‘? G•|“™‹?? 2
•? ‘¥?@•FŽ{•s‹K‘? æ
` 12 •ðŠë¨Ž¦Œˆ¯ø?Ϋt—Þ??
•? TSCA•F—L‚?
•? EINECS•F 2008352

•y–³??|Ž_z
•? ˜J?-ˆÀ‘S‰q•¶?@F•s—ß?Ê\ Ž{ 1-4•AŠëŒ¯•¨Eˆø‰Î?«?Ì? (4 ‚? 4 –³??|Ž_ )•Gˆø‰Î?_ 30•ŽˆÈ?? 65•Ž?¢ž?Ìà?G
‘? 57 •ð?? 2•AŽ{•s—ß?? 18 •ð?? 2 •? \‘? 9 •Ì?™‚ð??¼Êm—LŠQ•?
‚? × « (550 Ž_–³??| )•G 1 •d—Ê???ð?´Ü¦»?
‚? Ì‘?
•? hFæ?
–Á?? ? @? 2 •ðŠëŒ? ¨ Ê \‘? 4 —Þˆø?Î?? t‘Ì?A‘? 2 ? Î ? –?? ûn ? « ? t ? Ì
Þ”? ( ‘? 2 •Î???ûn•«?t‘?
Þ”? )•Gˆø‰Î?_ 21•?
ˆÈ•? 70•?¢žŽ?Ìà?A‚µ?Â?½R•«?t‘Ì?Ê??
¾ 40•?ˆÈ?º??ÅAˆø‰Î?_‚?
ÁÄ 40•ŽˆÈ?A”R•Ä?_‚?
ã 60•?ÌŽàˆÈ??
?- Ì ð•?
•? ? ò ? y ? Ñ Œ ü •?? ¸÷ ? _@ òF Ž { ? s ? ß ? æ
ƒ Žæ 1 ? ð ? Á ? è¸ ? ƒ_ ò Œ ü´ ? ¿ (8 –³??|Ž_ )•GŠÜ—L•¨A 50•??´?A 210 kg ’?
•? ŠC—m‰˜?õ?hŽ~–@•F•s—ß?Ê\‘? Ž{ 1 —LŠQ‰t‘Ì?¨Ž¿i—Þ?j‚c (192 –³??|Ž_ )
•? ‹ó?@•FŽ{•s‹K‘? æ
q 194 •ðŠëŒ¯¨?掦Ê\ 1 •?? H•? ¨Ž¿ (8 •|Ž_–³?? )
•? ‘D”?ˆ?‘S–@•F‘æŠë?K¥ 2•C 3 •ðŠëŒ¯¨?掦Ê\ 1 ? ? ? µ ¨ Ž æ¿ - « ( ? | Ž _? ³ ? )
•? ‘¥?@•FŽ{•s‹K‘? æ
` 12 •ðŠë¨Ž¦Œ¯?H•«¨Ž? ( –³??? |Ž_ )•G“™‹?? 3 ‚? à ð•? -
•? ŠO•?ˆ×Ö?y‚ÑŠO•??fˆÕŠÇ—??@F—A“ü?fˆÕŠÇ—?ß?? 4 •ð?? 1 •€‘? 3 •?? ( •|Ž_–³?? )•G 50•??´?A 210 kg ’´?G
—A•o–fˆÕŠÇ—?ßÊi—A•o‚Ì?³?F•j \‘æƒj (21 ‚? 3•|•i•\ŒÜj –³??? |Ž_ )•G 50•???
•? •lƒf•[ƒ^•i‹??e“x•|ŽY‰qŠwï•j
ŽQ ”Z •F‹??e”Z“xŠ©•¨Ž? ( –³??? |Ž_ ) •G•Å?å???e”Z“x
•? •?˜A•?F ”? 1715•i–³??|jƒNƒ‰XŽ_ 8 •?ŽŸŠëŒ? 3 “™‹?? II
•? IMDG•F (P.8101) N‰X ƒƒ 8 Œ ¯? ? Ž Ÿ Š ë 3 “™‹?? II
•? ICAO/IATA•FƒNƒ‰X 8 •?? ŽŸŠëŒ¯ 3 “™‹?? II PAT809 (1 L) Y809 (0.5 L) CAO813 (30 L)
•? TSCA•F—L‚?
•? EINECS•F 2035648
- 6 / 13 -
MSDS•F 27-9786-02JA
2005 ”N 9 ŒŽ•X•V
¼ Ì? ? »
Š ë Œ ¯ ? L Š Q? « ? Ì ] ? ¿ ? Í Œ »Ž ž ? _ Å ü è ? « é Ž ? ? ¿ ¤ ƒ f ? [ ƒ ^? É Š î à ¢ Ä ? ì ¬ ? µ ¨ è Ü · ª ¤ ? L ? Ú ? Ì ƒ f? [ ƒ ^ ? â ? ] ? ¿ ? ÉŠ Ö µ
‚? ¤ ¢ ©‚? é •? Ø‚? · é‚? Ì Å Í ? è Ü ¹‚? ¡ · ׂ? Ì ‰»Šw ? i‚? Í –¢?m ‚ÌŠ? Œ¯—L ŠQ•«?? è‚? é ½ ß ¤ Žæ‚èˆ? ¢
? É Í ? × S? Ì ? ? ˆ Ó ª K ? v? Å · ¡ ² Ž g ? p Š eˆ Ê ? Ì ? Ó ? C ? É ¨ ¢ Ä ¤ ˆ À ? S ? È Ž g? p ? ð Œ ? Ý ? è ¢ ½ ¾ « ? Ü · æ ¤ ¨ Š è ¢ ? \ ? µ ã °
‚? ·¡

ŽQ•lŽ‘??
‰»Šw•¨Ž¿ˆ?‘S—?ƒf•[ƒ^ubN•i‘å???P•v
ŠÇ Š Ä ? C ? j ? » Š w ? H ‹?? Æi
“? ñŽÐ 2000•j
MSDS [‰»Š?wS•«ƒf•[ƒ^V•[ƒg •¨Ž¿ˆ? ] —pŒê•W•i•È¶ŒŠúˆ?qÛ‹Çé? ŠÄ•C•j ‰»Šw•H‹Æ?ú?ñŽÐi 1995•j
- 7 / 13 -
MSDS•F 27-9786-02JA
2005 ”N 9 ŒŽ•X•V
Material Safety Data Sheet 27-9786-02JA
MSDS ”Ô??F
•i‰»Šw•¨Ž¿ˆ?‘S•«ƒf•[ƒ^V•[ƒg•j •? ¬“? F 2003/09/29


‰ïŽÐ?? GEÉwÉãÉXÉPÉAƒTƒCƒGƒ“XŠ”Ž®?ï?
ƒoƒCƒI
•Z Š •? 169-0073 “Œ?žs•V•h‹æ?S•l’? 3-25-1
ƒTƒ“Pƒ“rƒ‹aƒ“O
“d˜b”Ô??? 03-5331-9336 FAX ”Ô??? 03-5331-9370
GE Healthcare Bio-Sciences Corp.
•»?¢Œ?
800 Centennial Ave, Piscataway
NJ 08855 USA


i¼?
•? / Ž –?

Ô [”?? •h Rƒ i¼?
•? •?Pʈ
ï?
27-9786-02 Capping B Oligopilot II 250 ml
27-9786-03 Capping B Oligopilot II 1L
Component: Capping B2

è Ì Á? ¿? ? Ž ¨ ?

‰»??? ¨–? •E•ªŽq—?
‰»ŠwŽ® ‰»?R–@ŒöŽ¦”Ô??? CAS No. ŠÜ—L—?

2,6-ƒ‹ƒ`Wƒ? * C7H9N (107.15) (5)-712 108-48-5 60%
ƒAƒZ gƒj g ƒŠ ? CH3CN (41.05) (2)-1508 75-05-8 40%

*2,6-ƒWƒ•`‹sƒŠWƒ?

•y 2,6-ƒ‹ƒ`Wƒ“?z
R-phrases : 10-20/21/22 ? Å ˆ ø ? Îé ? «B
? z ? ü? µ ½ Æ « ? A ? ç? ? ? É Ú G ? µ ½ Æ « ? ¨ æ ш ù ? Ý ? ž ñ ¾ ? Æ « ? L Š Q ? Å é ? B
S-phrases :36/37 ? Û “? Kì ˆ Øß ? Ȩ æð ? Ñ? Ž? èp ? · é ? B
‘?

•yƒAƒZgƒjgƒŠ‹?z
R-phrases : 11-23/24/25 ? ª ˆ? ø ? ΢ «B
? ½ ? zÆ ? ü« ? µA ”?? çG ? µ ½ Æ ˆ «ù ¨Ý ? æž Ññ ¾
†?? Ú
‚Æ«?LŠQ‚Åé?B
S-phrases : (1/2-) 16-27-45 •i‚©¯ŒŽ®q‹ðŸÌèÈ¢??ÍꊷÉéÛBÇ •j
? © ? -ç ‰?? Σ Œ ¹µ Äé ? Û| Š? ÇÖ · B
? ê ? ˜½ •? õß ? ³Þ ? ·¼ ׿ ÄÉ ðE ? ® ? B
? N ? « ½ Æ Í ? C ? ª ? ˆ «A ? ¼ ? ¿ É
Ž–ŒÌ?? é ¢ ¢ ê ?
ˆãŽt•fŽ@‚ðó¯é?i‚«ê΃Å?x¹‹é?ðjŒ© ‚? •B


Œ¯—L ŠQ•«?? ª—?
Šë
•y 2,6-ƒ‹ƒ`Wƒ“?z
•ª?Þ?Ì??
1. ˆø‰Î?«t‘?
2. •?HŽ¿•«?


- 8 / 13 -
MSDS•F 27-9786-02JA
2005 ”N 9 ŒŽ•X•V
—LŠQ•?
•? ? z “?? ü? ? µF ½ê •? ? ž ? ñ ˆ ù¾ Ýê ? F
—LŠQ‚? é•B —L‚éŠ?QBÅ
•ö?C‚ƃ~Xƒg”x•A‹C“¹?ã??ðŽhŒƒ‚·é?B ‚?
•? ”ç???ÉG‚½?ê?F •? ”R•¶¬ƒKÄX•F
? ç ? ? ? © Í ? ÌL Š Q ? Å é ? B
‹zŽû ˆêŽ_‰»?Y‘f•A“ñŽ_‰»?Y‘f•A’??fŽ_‰»?¨B
”ç???ðŽh•i‚©Ôêé?A‚êé?½A?-•Ô?·éj
Œƒ‚? é ¾ •B
•? Š á ‚?? Éê ? ü? ÁF½
Šá‚É??-¢Žh—^‚¦Œƒé?ðB

•yƒAƒZgƒjgƒŠ‹?z
•ª?Þ?Ì??
1. ˆø‰Î?«t‘?
2. ‹?}¨Ž«¿“?

ŠëŒ¯•«iŒ¯“x‚ðŠ? 0•` 4 ‚? 5 ’iŽ¦•jŠK\
‰Î?? i 2•¯ëŒŠj 3. ‰Â?R•«?Å?
•l‘Ì?i 3•ŠëŒ¯?åj 4. ‹É?ßÄ?L“Å??
”½?ž?i 0•ŠëŒ¯?³?jG •i 1•j—v’?ˆÓF ICSC

—LŠQ•?
•? ? z “?? ü? ? µF
½ê •? ? ž ? ñ ˆ ù¾ Ýê ? F
Œy‚¢?ƒ?Œì?p‚é?Bª •ŽÁÜ??»MŠ´•A“f‚«?C•A“ª?É?A‚ßÜ¢?A’E—ÍŠ´?A
ŠÇ‚?
š q ? f ? A Œ? Äð ? z¨ ? á± Š Q· B ‘§?ê?? ³
? å ? Ê ? É ? zÆ “? ü? ? ·S ? · é ± Æ ª
é
•? ”ç???ÉG‚½?ê?F •? ”R•¶¬ƒKÄX•F
Œ ƒ ? µ ¢ ? Éà ÝÈ ðÁ ÆÄ ? ò± ? · ¨ ƒVƒA•??f•i‹??e”Z“x•F
ƒ“?? 10 ppm•j •B
ƒVƒAƒhƒŠ?
“q
•? Š á ‚?? Éê ? ü? ÁF
½
Œ ƒ ? µ ¢ ? Éà ÝÈ ð ? Æò ? · ¨ ±

ˆ u }? ? ? ž ?
•y 2,6-ƒ‹ƒ`Wƒ“?z
•? ‚ÁŠá½?Éê?ü?F ‘å?Ê?Ì??? Å ’? 15 •òªŠÔô?·éB
? ô Š á ? Í Ž wÐ Åë Ù° ðA ‘?? åÅ —?? Ê\ ̪ …? ôB ò · é
•? •t’??? ½•? ? F
”? †?? ‘å?Ê?Ì??? Å ’? 15 •òªŠÔô?µA‰˜?õž?µâŒ½C‚ð?E•B‚ª¹?
ˆß
•? ? ½ ‹?? zê ? ü? µF •V‘N‚È?óC‚Äé?ÉB
ŒÄ‹z’âŽ?~Í•ÌA•l•HŒÄ‹z‚ð?s‚¤?B
ê?
ŒÄ‹z•¢??ïÍÌAŽ_‘f‹z“ü?ð?s‚¤?B
ê?
•? ? ñ ˆ ù¾ ? Ýê ž? F ? ? ? Å Œ û ðA ˆ ã Ž Ò ? ð Œ Ä Ô ? B
·¬

•yƒAƒZgƒjgƒŠ‹?z
•? ‚ÁŠá½?Éê?ü?F ? ´ ? ? Å \¢ ? ª¬ É· ôB
ˆãŽt‚Ì?f’f‚¯é?ðBŽó
•? •t’??? ½•? ? F
”? †?? ? ´ ? ? Å \¢ ? ª¬ É· ôB
ˆãŽt‚Ì?f’f‚¯é?ðBŽó
•? ? ½ ‹?? zê ? ü? µF •V‘N‚È?굊AˆÀ•ÃA‚é?ÛB‰? ɈÚ
ˆãŽt‚Ì?f’f‚¯é?ðBŽó
•? ? ñ ˆ ù¾ ? Ýê ž? F Œû‚ð·®?B“f‚©¹é?iˆ‚ÓéŽ?¯êª?ÌÝj Žt‚ɘA—?? B
•Bˆã

•ÐŽ? ‰? ‚? ˆ’u
•y 2,6-ƒ‹ƒ`Wƒ“?z
•Á?? Ü F 1. ’Y‘f•B
“ñŽ_‰?
2. ƒhƒ‰CƒPƒ~Jƒ‹?B
3. ‘σAƒR•[ƒ‹?A•B
?
4. ‰»Šw–A•B
- 9 / 13 -
MSDS•F 27-9786-02JA
2005 ”N 9 ŒŽ•X•V
•yƒAƒZgƒjgƒŠ‹?z
•Á?? û–@ F ‘σAƒ‹R•[ƒ‹?A‚ðŽg—p‚µ?A•Áˆ?êÎ???·ÉéB
’???ÍŽ?ü?ˆÄ?ÖhŽ~•A–??Í?eŠí‚Ì?â?p‚Æ·é?B
Ì

•? –hŠˆ“®????
•? •? •Á?? Ü
–h•A‹óCŒÄ‹zŠí•AŠÂŽ®_•?zfŒÄ‹zŠí•AƒSƒ€?·ŒC
Œìˆß ‘σAƒ‹R•[ƒ‹?A•A•²?A“ñŽ_‰»?Y‘f

˜R•oŽž‚Ì?ˆ?u
•y 2,6-ƒ‹ƒ`Wƒ“?z
1. ŠY“??æˆ?©?-—?§B¿‘?
2. ‚×ÄÌ?·ÎŒ¹ðŽÕ?f‚·é?B
3. ‹Ž®ŒÄ©zŠí•AƒS’·ŒC‚¨æÑŒúŽèƒSƒ€Žè?Ü?ð???p•B‚·?
ƒ?
4. ‘??ÁΊ£D•A•»A‚½Íƒ\•Ü[ƒ_ŠD‚¢?A‰ÎÔ?ú?d‚¢?¹?µïÈðŽg‚ÁÄ?Aƒtƒ^•t‚«?e‚µŠ?íA‰®ŠO‚É?o‚·?B
ŠɈÚ
5. ŠY•¨Ž¿?ðŠ®?S‚µ½ŒÉãˆ?ÚA˜R•o‚ðŠ·?æC‚µ?A•ô?¤B
“?? ˆ

•yƒAƒZgƒjgƒŠ‹?z
1. •o‰Î?hŽ~‚Ì?½Î?߀”ÉõÁð·éB
2. —Ê?̬??åo‚Í?A“y“™‚Å?¬?»oŠg‘å?h‚ð?}èŽ~A‰?ñBŽû‚·?
3. —Ê?̬??-o‚Í?A•»A–û?ˆ??ñŽÜ??™·ÅéB
Š£‘??

ˆµ‚? Žæ ¨ Ñ•ÛŠ? ã Ì? Ó
•y 2,6-ƒ‹ƒ`Wƒ“?z
•? ¢µ‚ˆæ? •? •ÛŠ?
•E ‹Ç?Š?r‹C‚ð?s‚¤?iŠ·‹C?-·ðé—?Çj •E Š®‘S–§??
•E •?ö??ZC‚Ì?z“üéð??
“x Ì •E —⊣??ÉÛ?
•E Šá•A•Aˆß•ž?ÖÌÚG”ð?¯? ”? ?
•E ’?·½ŽžÍŠ?Ô?ÜœÌ?\˜I”ð?¯?
•E Ž•æ\ˆµªŒ‚ãÉôò·?
•E Šá‚ðŽh‚·éŒ?
•E ”ç???ðŽhŒƒ‚·?
•E —LŠQ‚È?t‘Ì?Eƒq…?[ƒ?
•E ”MŒ¹•A‰Ô?A—??Î?©¯çé?? Î
•E ‹?zŽ¼é•«?
•E ‰Â?R•«?t‘?
•E •ö?C‹?£?ˆÍø??Î̪ŠëŒ¯é??
•E ‹óC?-•«?Ƭš??C?-‘Ìéð?

•yƒAƒZgƒjgƒŠ‹?z
•? ¢µ‚ˆæ? •? •ÛŠ?
•E —LŠQ •E ‘Ï?Î?\ ¢
•E Šá‚ðŽh‚·éŒ? •E ƒAƒ‹JƒŠ•AŽ_•AŽ_‰»?Ü?©ç¨??-µÄ
•E ”ç???ðŽhŒƒ‚·? •E —â?ŠEŠ£‘??E•Š?ÉÛˆÃ?
•E Šá•A•Aˆß•ž?ÖÌÚG”ð?¯? ”? ? •E Š · ? C ? Ì æÉ ? ¢Û Š êÇ
•E •ö?C“ü?ð?Ì?z¯é •E ˆ À ? è ? » ? µÅ ½Ì ? óÝ ? Ô?
•E ’?·½ŽžÍŠ?Ô?ÜœÌ?\˜I”ð?¯?
•E Ž•æ\ˆµªŒ‚ãÉôò·?
•E ƒPƒ~Jƒhƒ‰tƒg“Žàæ?ÅèˆÌµÝ? ?
•E —??A‰ÎÔ?ÖŽ~
‰Î?ÖŽ~
•E –§?ÂA‹C•A–h”šŒ^‚Ì?d‹C‘??u‚Æ??
Š·
•E •[“U•AŽæ‚è?o•A‚¢ŽžæɈµ³?k‹óCŽg—p‚µÄÍ?
‚? ‚?
‚? È ¢
•E •ŠìÇ??Æ?ÂðŒ«µ?§?
•E •ˆìù?ÆH•A‹i‰?Œ¢ðµ?
’???
- 10 / 13 -
MSDS•F 27-9786-02JA
2005 ”N 9 ŒŽ•X•V
˜I–h Ž~‚? æ Ñ•ÛŒ? ˆ’u
–\
•y 2,6-ƒ‹ƒ`Wƒ“?z
•? •Ý?õi’™‘?ã?̈Ój Š®‘S—â?Š§£??BÉÛÇ
•? •ÛŒì?? ŒÄ‹z—p‹ï?A•ÛŒìŽè?ÜA‘SƒS•[ƒOƒ‹?Aˆß•AˆÀ‘SƒVƒ•[•A•ôŠá?
ÛŒì ˆÀ ÛŒì

•yƒAƒZgƒjgƒŠ‹?z
•? ˆÀ‘S—?ã?̊ǯˆÓŽ?€ ‰Î?CŒµ‹Ö?B
˜R‚¦¢??òêŽU‡µÌ½ˆ?ÅàA–hŒìˆß‚Ì?ãÉ?h•ž?ð????Îp‚·é?B
•? ‹??e“x•F
”Z
ACGIH•i 98 ”N•j TLV TWA 40 ppm
3
67 mg/m
TLV STEL 60 ppm
3
101 mg/m
“ú?{ŽY•¶Šw‹?Æïq©’l•i 98 ”N•j ? Ý ? è ? ³ ê¢ Ä È
OSHA PEL TWA 400 ppm
3
NIOSH REL TWA 34 mg/m
MSHA TWA 40 ppm
3
70 mg/m
•? •Ý?õiˆÀ‘SŠÇ—?EƒKXŒŸ’m•j ‚?
‘ª?èŠí?F ‰Â?R•«ƒKX•E—L“ŃKX•A‰Â?R•«ƒKXŠí•AƒKXŒŸ’mŠí
‘ª?èŠ? Œx ñ
ŒŸ’mŠÇ•F ƒAƒZgƒjgƒŠ‹?p
•? •Ý?õi’™‘?ã?̈Ój ‘Ï?Î?\¢AƒAƒ‹JƒŠ•EŽ_•E‰»?Ü?©Ž_ç—£Š·EŠ£‘??E•ÛˆŠÃÇB‚?

Š·‹C•ê?ÌŠ?ÇÉ¢ÛµB½ˆÀó’?èÔÅÝ™
•? •ÛŒì?? Š·‹C•A”r‹C‚ܽ͌Ä?z—p•ÛŒì?ïA•ÛA•ÛŒìˆßAŠç–ʃV•[ƒ‹h
‹Ç?? ŒìŽè‘?

—??I ‚? æ щ»Šw“I•«Ž?
¨
•y 2,6-ƒ‹ƒ`Wƒ“?z
•? ŠOŠÏ –³?F‚Ì?t‘Ì?B
•? •ªŽq—? 107.15
•? ”ä?d‚Í???ä?d 0.9200
•? —n‰ð?x •??É?Â?n•B
•? •¦?_ 144.4•?
•? —Z“_ •| 5.9•?

•yƒAƒZgƒjgƒŠ‹?z
•? ŠOŠÏ –F•?Ìé?³F‚Ì?t‘Ì?B—L“Å?B
•? •ªŽq—? 41.05
•? ”ä?d‚Í???ä?d 0.7822•i 20•Ž?j
•? —n‰ð?x •?AƒAƒ‹R•[•AƒG•[ƒeƒ‹?ÆŽ©?R‚É?¬˜a‚·é?B
ƒ?
•? •¦?_ 81.6•?

’è?? ˆÀ ‚? æ Ñ”½??
•y 2,6-ƒ‹ƒ`Wƒ“?z
•? ˆø‰Î?_ 37•?
•? •G“™•F
¬ ŠëŒ¯•«?? µ B
Ž_‰»?ÜAƒM‚ÆÌŽ?_Ú—ÞG•s‰Â?B

•yƒAƒZgƒjgƒŠ‹?z
•? ˆø‰Î?_ 5.6•?
•? _ Î? ? - ? 524•?
•? ?- ͈ š 4.4•` 16 vol.%•i‹óC’??j
•? ”M•E”R•?
‰? ŠëŒ¯•«?L•B
1. ”R•Ä?Éæè?L“ŃKX‚ð???-B¶·é
2. ‰Á?M‚Éæè?eŠí‚ª??-·é•B
3. ‰Á?M‚?ÉÎæ·èé??-±•ÆBª
•? •Ú?G•F ‚? Ì ŠëŒ¯•«?L•B…?n‰t‚Åà?L“?ÅB‚?
•? ‹óC‚Ì?ÚG•F Æ ŠëŒ¯•«?L•Bö‹C‚Í?óC‚Æ?¬?µAˆø‰Î??-‚ÌŠëéŒ?¯Bª
•? •¬G•F “™ ŠëŒ¯•«?L•Ü?BÆŽ_̉»¬G?-‚ÉM•A?-‰Î?·é?B
æè- 11 / 13 -
MSDS•F 27-9786-02JA
2005 ”N 9 ŒŽ•X•V
Lñ«î•QŠ
?
•y 2,6-ƒ‹ƒ`Wƒ“?z
•? •G‚ê½??F
”? †?? ? ç ? ? ? © Í ? ÌL Š Q ? Å é ? B
‹zŽû
”ç???ðŽh•i‚©Ôêé?A‚êé?½A?-•Ô?·éj
Œƒ‚? é ¾ •B
•? ? Á Š á½ ? Éê ? ü? F Šá‚É??-¢Žh—^‚¦Œƒé?ðB
•? ? ½ ‹?? zê ? ü? µF —LŠQ‚? é•B
•ö?C‚ƃ~Xƒg”x•A‹C“¹?ã??ðŽhŒƒ‚·é?B‚?
•? ? ñ ˆ ù¾ ? Ýê ž? F —LŠQ‚? é•B
•? ? « ? }i “? RTECS•j
‹z“? Å•? ƒ? b g LCLo 7,500 ppm / 1H
ŒoŒû“Å?? ƒ? b g LD50 400 mg / kg
Œo”ç?Å?? ƒ? ? b g LD50 2,500 mg / kg
•? •? ψٌ´ ‚»Ì?¼ŽŒ±?G•«?z

•yƒAƒZgƒjgƒŠ‹?z
•? ŽhŒƒ•?
ƒ? rƒb g 500 mg open ; Mild•i”ç??j
•? ? « ? }i
“? RTECS•j
‹z“? Å•? ƒ} EƒX LC50 2,693 ppm / 1H
ƒ? b g LC50 7,551 ppm / 8H
ƒq g TCLo 160 ppm / 4H
ŒoŒû“Å?? ƒ? b g LD50 2,460 mg / kg
ƒ} EƒX LD50 269 mg / kg
Œo”ç?Å?? ƒ? rƒb g LD50 1,250 mg / kg
•? •? ψٌ´ SCE ; ƒnƒ€Xƒ^•[•G—z•?

‹«?e ‹¿?? ñ
ŠÂ
•y 2,6-ƒ‹ƒ`Wƒ“?z
“Á?? È µ

•yƒAƒZgƒjgƒŠ‹?z
•? •E”Z•k•?
ª‰? «
“™”?÷É?¶æ¨é?ªÇ?ðD‚Æ?»?f•¨?Ž³¿êBé
« •i‰»?R‘¶?_–Œ@ŸŠ•ùj

”pŠü•ã?Ì?ˆ?
ƒAƒtƒ^o•[ƒi•[‚¨æуXƒNƒbo•[•t‚«ÌƒCƒVƒiƒŒ•[ƒ^•[•iŠD‰»˜F•j‚Ì??ÅÄ?p•B
? ?
? R ? ¦Å ˆ? Õ\ ¢ª ? Ì Óç ? µ_ ? ÈÎ · é ± Æ B

—A‘??ã?Ì?ˆ?
“Á?? È µ•B

p@ß–??
—K?
•y 2,6-ƒ‹ƒ`Wƒ“?z
•? JÀS¶FsÊŽ•q@“?? ˆ - ? ? ? ? { \ ? ß ?
˜ 1-4•A¯EĮ̂? ¨ Œ•? Š? « ? ? ø ˆ (4 ‚? 42•C 6•?W? ƒƒ` ƒ| )•GÎ_ ? ? ø ˆ 30•?? È ˆ Ž 65•?Ì? ? à ? ž ¢ Ž
•? hFæ?
–? ? ? @ ? 2 Œ ¯ ? ¨ ðÊ Š ë\ ? æ 4 ˆø‰Î?«?Þt‘Ì?A‘? 2 •? –û?? ? n•«?t‘? ( ‘? 2 –û?Î?Þ?n•«?t‘? ) •Gˆø‰Î?_ 21•Žˆ?
•? 70•?ž?ÌŽ¢à?A‰Â??½R•«?t‘Ì?Ê??
¾µ 40•?ˆÈ?º?ÅÁÄ?Aˆø‰Î?_‚? 40•ŽˆÈ?ãA”R•Ä?_‚? 60•?ÌŽàˆÈ??
‚ð?? -
•? ‹ó?@•FŽ{•s‹K‘? æ
q 194 •ðŠëŒ¯¨?掦Ê\ 1 •?? H•? ¨Ž¿ (8 ‘¼?Ì?»?H•«¨Ž? )•G‰t‘Ì?A•«?̈øà??
•? ‘D”?ˆ?‘S–@•F‘æŠë?K¥ 2•C 3 •ðŠëŒ¯¨?掦Ê\ 1 ? ? ? µ ¨ Ž æ¿ - « ( ? ¼ ? Ì ? »? H ? « ¨ Ž ¿ )•G‰t‘Ì?A•«?̈øà??
•? ‘¥?@•FŽ{•s‹K‘? æ
` 12 •ðŠë¨Ž¦Œ¯?H•«¨Ž? (2•C 6•|ƒ‹`Wƒ? ) “™‹?? 3 ‚? ð à •? -
•? ˜A”Ô??? F•?? 2920•i‚Ì?¼?»?H•A‰t‘Ì?Aˆ‚øà?ÎÌ?«jƒNƒ‰X
« ¨Ž¿ 8 •?ŽŸŠëŒ? 3
•? IMDG•F (P.8148) ƒNƒ‰X 8 •?ŽŸŠëŒ? 3 “™‹?? II
•? ICAO/IATA•FƒNƒ‰X 8 •?ŽŸŠëŒ? 3 “™‹?? II PAT808•i 1 L•j Y808•i 0.5 L•j CAO812•i 30 L•j
•? ‹K‘¥?F‘æŠ? 3 ŠëŒ¯•? 𠎦 Ê \‘? 3 •?? H •? ¨Ž¿ Rd •ã^“™‹?? 2
•? TSCA•F—L‚?
•? EINECS•F 2035873
- 12 / 13 -
MSDS•F 27-9786-02JA
2005 ”N 9 ŒŽ•X•V
•yƒAƒZgƒjgƒŠ‹?z
•? –h–@•F‘æ?? 2 Š ë Œ ¯ ? ¨ ? ðæ 4 æ‘Þ?? 1 •Î?û?Þ?n•«?t‘Ì?i 400 L•j
•? ? ¨ ? y ? Ñ Œ ? ? ¨F ? æ
“? Žæ’÷?@ 2 ? æ? ð Ê \ 2 Œ€?¨i—L‹@ƒVƒAƒ“?»??¨?y‚ѱêðŠÜ?L•»Ü?·jé
•? ˜J?-ˆÀ‘S‰q•¶?@F•s—ß?Ê\‘?
Ž{ 1 Š ë Œ ¯ ? ¨ i ˆ? ø¨ ? Îj « ? Ì
•? Ž¿‰˜?÷???hŽ~–@•F•s—ß?? Ž{ 2 •ð?LŠQ•¨Ž?
•? ˜A”Ô??? F
•?? 1648•iƒAƒZgƒjgƒŠ‹?jNƒ‰X 3 “™‹?? II
•? IMDG•F (P.3173) ƒNƒ‰X 3.2 “™‹??U
•? ICAO/IATA•FƒNƒ‰X 3 “™‹?? II PAT305•i 5 L•j Y305•i 1 L•j CAO307•i 60 L•j
•? ‹K‘¥?F‘?
Šë 3 ŠëŒ¯•? 𠎦 Ê \‘? 5 ˆø‰Î?«t—Þ?? H•|•ãE‰?º?^ã“™ 2
•? ‹ó?@•FŽ{•s‹K‘? æ
q 194 •ðŠëŒ¯¨?掦Ê\ 3 ˆø‰Î?? t‘? G•|“™‹?? 2
•? ‘¥?@•FŽ{•s‹K‘? æ
` 12 •ðŠë¨Ž¦Œˆ¯ø?Ϋt—Þ??
•? TSCA•F—L‚?
•? EINECS•F 2008352

¼ Ì? ? »
Š ë Œ ¯ ? L Š Q? « ? Ì ] ? ¿ ? Í Œ »Ž ž ? _ Å ü è ? « é Ž ? ? ¿ ¤ ƒ f ? [ ƒ ^? É Š î à ¢ Ä ? ì ¬ ? µ ¨ è Ü · ª ¤ ? L ? Ú ? Ì ƒ f? [ ƒ ^ ? â ? ] ? ¿ ? ÉŠ Ö µ
‚? ¤ ¢ ©‚? é •? Ø‚? · é‚? Ì Å Í ? è Ü ¹‚? ¡ · ׂ? Ì ‰»Šw ? i‚? Í –¢?m ‚ÌŠ? Œ¯—L ŠQ•«?? è‚? é ½ ß ¤ Žæ‚èˆ? ¢
? É Í ? × S? Ì ? ? ˆ Ó ª K ? v? Å · ¡ ² Ž g ? p Š eˆ Ê ? Ì ? Ó ? C ? É ¨ ¢ Ä ¤ ˆ À ? S ? È Ž g? p ? ð Œ ? Ý ? è ¢ ½ ¾ « ? Ü · æ ¤ ¨ Š è ¢ ? \ ? µ ã °
‚? ·¡

ŽQ•lŽ‘??
‰»Šw•¨Ž¿ˆ?‘S—?ƒf•[ƒ^ubN•i‘å???P•v
ŠÇ Š Ä ? C ? j ? » Š w ? H ‹?? Æi
“? ñŽÐ 2000•j
MSDS [‰»Š?wS•«ƒf•[ƒ^V•[ƒg •¨Ž¿ˆ? ] —pŒê•W•i•È¶ŒŠúˆ?qÛ‹Çé? ŠÄ•C•j ‰»Šw•H‹Æ?ú?ñŽÐi 1995•j
- 13 / 13 -
MSDS•F 27-9786-02JA
2005 ”N 9 ŒŽ•X•V

Search    ENTER KEYWORD
ALL Chemical Property And Toxicity Analysis PAGES IN THIS GROUP
NAMECAS
fumaric-acid_net---msds.asp 110-17-8
gadiv_com---Fumaric.asp 110-17-8
gadiv_com---Solgad_100.asp 64742-95-6 25551-13-7 25550-14-5 99-87-6 1330-20-7
gadiv_com---SOLGAD_150_03_07_06.asp 99-87-6
gallery_fujifilm_co_jp---EG140713JJP.asp N/A
gallery_fujifilm_co_jp---EG160204JJP.asp N/A
gardenhealth_com---epsomsalts.asp 07-09-2 10034-99-8
gcamerica_com---001572B.asp 9003-01-0 7732-18-5 112945-52-5 14808-60-7 515-42-4
gcasia-mi_com---MSDS_GC_Gradia_Direct-X.asp 72869-86-4 60842-32-2 465-29-2
gcasia_info---MSDS_Freegenol_Temporary_Pack_Accelerator_rev.asp 8050-09-7 61788-89-4 334-48-5
gceurope_com---GC_Tooth_Mousse.asp 56-81-5 57-55-6 691364-49-5 50-70-4 7631-86-9 9004-32-4 13463-67-7 87-99-0 7664-38-2 128-44-9 1314-13-2 1309-48-4 120-47-8 94-13-3
gelifesciences_co_jp---27-4590-01ja.asp 97-00-7 64-17-5 28-37-4
gelifesciences_co_jp---27-9786-02ja.asp 75-05-8 108-24-7 16-27-4
gemplers_com---4063.asp 7440-43-9 1306-19-0 21041-95-2 7440-48-4 1307-96-6 21041-93-0 1310-65-2
gemplers_com---4409.asp 64-17-5 6108-05-0 2216-51-5
gemplers_com---5577.asp 134-62-3 5466-77-3 131-57-7
gen-probe_com---301001.asp N/A
genchemcorp_com---Methyl_N-propyl_ketone_-_9-01.asp 107-87-9
generalair_com---CR8377.asp 12-06-0 124-38-9
genespin_com---msds_PDS.asp 7722-84-1 521-31-3 77-86-1
geosc_com---DMPA_Pure.asp 4767-03-7 77-85-0
geosc_com---Liqua-Cup_DIBHP.asp 26762-93-6 25321-09-9 98-82-8
geosc_com---Polymethylol.asp 7732-18-5 4767-03-7 77-85-0 141-53-7
gfschemicals_com---1043msds.asp 7488-55-3
gfschemicals_com---1104msds.asp 534-15-6
gfschemicals_com---1110msds.asp 119-93-7
gfschemicals_com---1113msds.asp 542-16-5
gfschemicals_com---1155msds.asp 75-03-6
gfschemicals_com---1178msds.asp 868-14-4
gfschemicals_com---117msds.asp 370-81-0
gfschemicals_com---1252msds.asp 14914-84-2 10138-62-2
gfschemicals_com---1348msds.asp 20548-54-3
gfschemicals_com---1433msds.asp 6108-23-2 556-63-8
gfschemicals_com---1497msds.asp 13718-26-8
gfschemicals_com---1560msds.asp 1312-43-2
gfschemicals_com---162msds.asp 5144-89-8 66-71-7
gfschemicals_com---169msds.asp 60908-54-5
gfschemicals_com---1733msds.asp 10031-51-3 7697-37-2 7732-18-5
gfschemicals_com---1737msds.asp 19598-90-4 7697-37-2 7732-18-5
gfschemicals_com---1743msds.asp 13453-07-1 7647-01-0 7732-18-5
gfschemicals_com---1817msds.asp 10102-45-1 7697-37-2 7732-18-5
gfschemicals_com---2209msds.asp 15059-52-6 10025-74-8
gfschemicals_com---2218msds.asp 10025-84-0 10099-58-8
gfschemicals_com---2236msds.asp 10361-82-7
gfschemicals_com---2261msds.asp 131-16-8
gfschemicals_com---2343msds.asp 1863-63-4
gfschemicals_com---2357MSDS.asp 150-77-6
gfschemicals_com---2398msds.asp 27988-77-8 16903-35-8
gfschemicals_com---2432msds.asp 1112-67-0 7732-18-5
gfschemicals_com---2462msds.asp 37451-68-6 1112-67-0

Free MSDS Search ( Providing 250,000+ Material Properties )
Chemcas.com | Ads link:todaystock.net